Zorg en Zekerheid
Gecontracteerd
Keuze uit 0 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Zorg en zekerheid

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: AZVZ en Zorg en zekerheid

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 347,87 € 260,90 € 86,97
Categorie 2 € 499,11 € 371,33 € 127,78
Categorie 3 € 615,57 € 461,68 € 153,89
Categorie 4 € 637,83 € 478,37 € 159,46
Categorie 5 € 767,15 € 575,36 € 191,79
Bijbetalen
Aanvullende pakketen
AV-Basis € 70,00 per hoortoestel
AV-Standaard € 70,00 per hoortoestel
AV-Top € 140,00 per hoortoestel
AV-Plus € 140,00 per hoortoestel
AV-GeZZin € 140,00 per hoortoestel
Totaal € 200,00 totaal maximaal*
Prima € 140,00 totaal maximaal*
Master € 140,00 totaal maximaal*
Cumlaude € 200,00 totaal maximaal*
Gemeente Standaard € 250,00 totaal maximaal*
Gemeente Top € 250,00 per hoortoestel
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij Zorg en Zekerheid is het mogelijk om een vergoeding te krijgen op hoortoestelaccessoires.

 • TV-streamer: maximale vergoeding van € 180,00.
  • Bijbetaling niet mogelijk.
 • Microfoon en andere accessoires: maximale vergoeding van € 174,48.
  • Bijbetaling niet mogelijk.
 • Benodigd: audiogram niet ouder dan 6 maanden, Triage audicien, machtiging en tevredenheidsverklaring bijlage 6.

 

 

De vergoeding bedraagt maximaal € 169,40. Hiervoor heeft u een audiogram nodig dat niet ouder is dan 6 maanden, een voorschrift van de Huisarts, KNO-arts of het Audiologisch Centrum, Tevredenheidsverklaring en Bijlage van de HOORvragenlijst.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer heeft komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Als u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft aangeschaft met vergoeding en een gemiddeld hoorverlies heeft van minimaal 35dB, komt u in aanmerking voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden mocht u verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid en AZVZ.

Bijbetaling vrijemarkt (privaat) hoortoestellen

 • Bijbetaling voor privaat hoortoestellen is niet mogelijk.

Voorschrift AC/KNO

 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het de eerste aanschaf betreft, heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar, dan heeft u geen voorschrift nodig.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Audiogram niet ouder dan 6 maanden.
 • Tevredenheidsverklaring (bijlage 6 hoorprotcol 2.0).

Bijzonderheden

 • Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, moet u de rekening van de eigen bijdrage zelfstandig indienen bij de zorgverzekering.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,45% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,50 per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring