Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op: 1 januari, 2019

Privacyreglement en cookiebeleid

Doel en reikwijdte van het privacyreglement
Doel van het reglement is vastlegging van de maatregelen die Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiënt/persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiënt/persoonsgegevens, die reeds in een bestand zijn of in een bestand worden opgenomen. Dit Privacy reglement is van toepassing op elk gebruik van de website van Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra.

Wij verzoeken u ons Privacy reglement aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy reglement.

Afspraken

1. Verzamelen en verwerken van patiënt/persoonsgegevens

 1. Patiënt/persoonsgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.

 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens telefonische afspraken, afspraken, of anderszins. Persoonsgegevens kunnen zowel elektronisch als op papier worden opgeslagen.

 3. Doeleinden zijn:
  1. gebruik in het kader van de te verlenen hoorzorg
  2. gebruik voor de bewaking van de eigen kwaliteit en voor de accreditatie.
  3. andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt/klant overeengekomen.


2. Verwerking van algemene patiënt/persoonsgegevens, gezondheidsgegevens,

 1. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de audicienspraktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
  1. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van de hoorzorg aan de patiënt/klant.
  2. verwerking is noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

 2. Gezondheidsgegevens van de patiënt/klant worden alleen verwerkt wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
  1. verwerking gebeurt door medewerkers van de audicienspraktijk voor zover dat met het oog op goede hoorzorg noodzakelijk is.
  2. verwerking gebeurt op verzoek van de zorgverzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van zorgaanvragen en zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.


Welke gegevens hebben wij  nodig:

 1. Naam
 2. Adres
 3. Woonplaats
 4. Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 5. E-mailadres
 6. Geboortedatum
 7. BSN nummer


Zorgverzekeraars gegevens:

 1. Naam zorgverzekeraar
 2. Aanvullende verzekering
 3. Polisnummer


Gezondheidsgegevens:

 1. Anamnese
 2. Otoscopie
 3. Audiometrie en/of hoortest
 4. Amsterdamse vragen lijst voor en na de aanpassing
 5. Cosi/Hoordoelen
 6. Recept KNO arts, huisarts, audiologisch centrum,
 7. verwijzing en/of goedkeuring KNO-arts of Audiologische centrum
 8. gegevens rondom uw hoortoestel
 9. tevredenheidsverklaring


3. Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens zonder uw voorafgaande toestemming niet aan partijen buiten het audiciensbedrijf, uitgezonderd:

 1. gezondheidsinstanties die betrokken zijn bij de levering van diensten op het gebied van hoorzorg en die een gerechtvaardigde behoefte aan die gegevens hebben, zoals de zorgverzekeraar.
 2. die gevallen waarin wij anderszins wettelijk daartoe gehouden zijn (bijvoorbeeld aan een overheidsorgaan, zorgverzekeraar, bevoegde rechter of rechtshandhavingsinstantie met wettelijke bevoegdheden).
 3. voor onderzoek naar de door de klant ervaren kwaliteit van de geleverde zorg ;


4. Organisatie van de informatiebeveiliging

Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra heeft de volgende maatregelen genomen gemaakt om zeker te stellen dat patiënt/persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die patiënt/persoonsgegevens verwerken zijn gehouden aan geheimhouding.
 2. Patiënt/persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig;
 3.  Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de audicienspraktijk;


5. Rechten van de patiënt/klant

 1. De patiënt/klant heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 2. Pagina 2 van 5b) De patiënt/klant heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de audicienspraktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt en de audicienspraktijk kan hiervoor een redelijke vergoeding vragen.
 3. De patiënt/klant kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 4. De patiënt/klant kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens. Tenzij wij wegens een zwaarder wegende grondslag verplicht zijn de gegevens over meerdere jaren te moeten bewaren. Kan per zorgverzekeraar verschillen.
 5. Indien de patiënt/klant van mening is dat dit reglement niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra.
 6. Daar waar de patiënt/klant zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.


6. Gedrag medewerkers in de audicienspraktijk

 1. Medewerkers worden geacht te handelen in het kader van het beroepsgeheim; dit geldt zowel voor medewerkers in(vast) dienstverband als voor medewerkers die waarnemen/invallen of stage lopen.
 2. Medewerkers in (vast) dienstverband zijn, via het tekenen van hun contract bij indiensttreding, schriftelijk overeengekomen dat zij zich houden aan het medisch beroepsgeheim; voor medewerkers niet in (vast) dienstverband is, bij het opstellen van dit reglement, een formulier opgesteld waarmee dit voortaan ook schriftelijk kan worden vastgelegd.
 3.  Alle medewerkers van de praktijk worden geacht grote zorgvuldigheid te betrachten in het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan patiënten/klanten aan de balie of op andere plekken in de audicienspraktijk waar de privacy niet is gewaarborgd.


7. Cookie Beleid

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:


8. Publicatie privacyreglement
Dit privacyreglement van Oog voor Oren by IntoEars Hoorcentra (IntoEars Hoor- en Tinnituskliniek) treedt in werking op 25 mei 2018 en is gepubliceerd op de website en is voor patiënten/klanten ter inzage in onze centra aanwezig.