Zorg en Zekerheid
Gecontracteerd
Keuze uit 432 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Zorg en zekerheid

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Zorg en zekerheid en Zorg en Zekerheid (aan huis)

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 339,74 € 254,80 € 84,94
Categorie 2 € 442,52 € 331,89 € 110,63
Categorie 3 € 541,31 € 405,98 € 135,33
Categorie 4 € 690,06 € 517,54 € 172,52
Categorie 5 € 829,56 € 622,17 € 207,39
Bijbetalen
Aanvullende pakket
AV-Basis € 70,00 1
AV-Standaard € 70,00 1
AV-Top € 140,00 1
AV-Plus € 140,00 1
AV-GeZZin € 140,00 1
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij Zorg en Zekerheid is het niet mogelijk om een vergoeding te krijgen op losse hoortoestelaccessoires.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer heeft komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Als u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft aangeschaft met vergoeding en een gemiddeld hoorverlies heeft van minimaal 35dB, komt u in aanmerking voor de onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden mocht u verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid.

Bijbetaling vrijemarkt (privaat) en hogere categorie

 • Bijbetaling bij de privaat hoortoestellen is niet mogelijk. U kun wel kiezen voor bijbetaling wanneer u kiest voor een hogere categorie. Wanneer u geïndiceerd bent voor categorie 3 kunt u dus wel kiezen voor categorie 5 hoortoestellen. Het verschil tussen de prijs van categorie 3 en categorie 5 betaalt u dan extra bij. Uw vergoeding wordt gebaseerd op de uitslag van de Amsterdamse Vragenlijst.
Bijzonderheden
 • Wanneer uw medische indicatie buiten de 5 categorieën valt, dan moet uw audicien vooraf toestemming vragen bij de zorgverzekeraar.
 • De verzekerde kan een vergoeding ontvangen voor een bezoek aan huis van de audicien.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft een benodigd formulier nodig; AXI-Plan verzekeringskaart.
 • U gaat over tot aanschaf van nieuwe hoortoestellen en u maakt liever gebruik van een betalingsregeling dan kunt u bij ons het totale bedrag over maximaal 8 maanden verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met een rente van 2%.
Voorschrift AC/KNO
 • Heeft de verzekere ouderdomsslechthorendheid en 67 jaar of ouder of al hoortoestel dragend? Dan kunt u zonder voorschrift naar een gecontracteerde leverancier.
 • In andere situaties heeft u een voorschrift nodig van een KNO-arts, audiologisch centrum of huisarts.
 • Er is geen voorschrift nodig bij het opnieuw aanschaffen van nieuwe hoortoestellen.
Benodigde formulieren 
 • Categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse vragenlijst. Door de vragenlijst in te vullen kunt u eenvoudig uw categorie en vergoeding berekenen.
 • Een audiogram die niet ouder is dan 6 maanden.
 • U heeft een ingevulde tevredenheidsverklaring van 2021 nodig.
 • U heeft een voorschrift van de KNO-arts nodig bij 1e aanschaf. Bij ouderdomsslechthorendheid (vanaf 67 jaar) is enkel de huisarts voldoende.
 • Bij het kiezen voor een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.