a.s.r.
Gecontracteerd
Keuze uit 508 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Ditzo

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: De Amersfoortse verzekeringen en Ditzo

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 471,71 € 353,78 € 117,93
Categorie 2 € 523,89 € 392,92 € 130,97
Categorie 3 € 639,55 € 479,66 € 159,89
Categorie 4 € 805,97 € 604,48 € 201,49
Categorie 5 € 973,10 € 729,82 € 243,28
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om een vergoeding te krijgen op hoortoestelaccessoires. Deze eventuele vergoedingen gelden voor de volgende accessoires: TV-streamer en microfoon. De vergoedingen op hoortoestelaccessoires worden niet volledig vergoed. Er zal naast de vergoeding een eigen bijdrage moeten worden betaald. U heeft recht op een vergoeding wanneer uw audiogram niet ouder is dan 12 maanden, een voorschrift van de HA/KNO/AC heeft en een tevredenheidsverklaring uit 2021, met aantekening dat u op de hoogte bent van de meerkosten.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerkingen voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld hoorverlies van 35dB heeft, komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Wanneer u niet in staat bent om zelfstandig naar één van onze vestigingen te komen, kunt u voor hoorzorg aan huis kiezen. Voor deze keuze zal een kleine toeslag moeten worden berekend op de huidige tarieven.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, wanneer u bent verzekerd bij: De Amersfoortse en Ditzo.

Bijbetaling vrije markt

 • Bij De Amerfoortse en Ditzo is het mogelijk om te kiezen uit de vrije markt hoortoestellen. U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen en ervoor kiezen om het resterende bedrag via een eigen bijdrage te voldoen. U heeft bij desbetreffende zorgverzekeraars een vrije keuze met betrekking tot het aanschaffen van hoortoestellen.
Bijzonderheden
 • U hoeft bij ons geen machtiging aan te vragen voor uw zorgverzekeraar, ook niet wanneer u kiest voor de vrije markt hoortoestellen.
 • Wanneer u een eigen bijdrage heeft moeten betalen voor de hoortoestellen kunt u de factuur van uw betaalde eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar voor de aanvullende vergoeding.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering moet u beschikken over een AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u niet mobiel genoeg bent om zelfstandig naar een van onze vestigingen te komen, kunt u kiezen voor een audicien aan huis. Echter moet u hierbij rekening houden met een extra toeslag op de huidide tarieven.
 • U gaat over tot aanschaf van nieuwe hoortoestellen en maakt liever gebruik van een betalingsregeling in plaats van volledige betaling, kunt u bij ons het totale bedrag over maximaal 8 maanden verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met 2% rente.
Voorschrift AC/KNO
 • U heeft bij de eerste aanpassing van uw hoortoestel(len) een voorschrift nodig van de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of de huisarts.
 • Wanneer u jonger bent dan 50 jaar is een voorschrift van de KNO-arts of het Audiologisch Centrum verreist.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Door de vragenlijst in te vullen kunt u eenvoudig uw plaatsing in één van de categorieën inzien en uw vergoeding berekenen.
 • Het audiogram van uw gehoor mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • Een volledig ingevulde tevredenheidsverklaring van De Amerfoortse.
 • Een voorschrift van de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of de huisarts bij de eerste aanpassing.
 • Bij het kiezen van een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.