a.s.r.
Gecontracteerd
Keuze uit 508 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen De Amersfoortse verzekeringen

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: De Amersfoortse verzekeringen en Ditzo

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 471,71 € 353,78 € 117,93
Categorie 2 € 523,89 € 392,92 € 130,97
Categorie 3 € 639,55 € 479,66 € 159,89
Categorie 4 € 805,97 € 604,48 € 201,49
Categorie 5 € 973,10 € 729,82 € 243,28
Bijbetalen
Aanvullende pakket
Extra € 250,00 2
Start € 50,00 2
Uitgebreid € 400,00 2
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om een vergoeding te krijgen op hoortoestelaccessoires. Deze eventuele vergoedingen gelden voor de volgende accessoires: TV-streamer en microfoon. De vergoedingen op hoortoestelaccessoires worden niet volledig vergoed. Er zal naast de vergoeding een eigen bijdrage moeten worden betaald. U heeft recht op een vergoeding wanneer uw audiogram niet ouder is dan 12 maanden, een voorschrift van de HA/KNO/AC heeft en een tevredenheidsverklaring uit 2021, met aantekening dat u op de hoogte bent van de meerkosten.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerkingen voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld hoorverlies van 35dB heeft, komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Wanneer u niet in staat bent om zelfstandig naar één van onze vestigingen te komen, kunt u voor hoorzorg aan huis kiezen. Voor deze keuze zal een kleine toeslag moeten worden berekend op de huidige tarieven.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, wanneer u bent verzekerd bij: De Amersfoortse en Ditzo.

Bijbetaling vrije markt

 • Bij De Amerfoortse en Ditzo is het mogelijk om te kiezen uit de vrije markt hoortoestellen. U kunt hiervoor een vergoeding ontvangen en ervoor kiezen om het resterende bedrag via een eigen bijdrage te voldoen. U heeft bij desbetreffende zorgverzekeraars een vrije keuze met betrekking tot het aanschaffen van hoortoestellen.
Bijzonderheden
 • U hoeft bij ons geen machtiging aan te vragen voor uw zorgverzekeraar, ook niet wanneer u kiest voor de vrije markt hoortoestellen.
 • Wanneer u een eigen bijdrage heeft moeten betalen voor de hoortoestellen kunt u de factuur van uw betaalde eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar voor de aanvullende vergoeding.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering moet u beschikken over een AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u niet mobiel genoeg bent om zelfstandig naar een van onze vestigingen te komen, kunt u kiezen voor een audicien aan huis. Echter moet u hierbij rekening houden met een extra toeslag op de huidide tarieven.
 • U gaat over tot aanschaf van nieuwe hoortoestellen en maakt liever gebruik van een betalingsregeling in plaats van volledige betaling, kunt u bij ons het totale bedrag over maximaal 8 maanden verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met 2% rente.
Voorschrift AC/KNO
 • U heeft bij de eerste aanpassing van uw hoortoestel(len) een voorschrift nodig van de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of de huisarts.
 • Wanneer u jonger bent dan 50 jaar is een voorschrift van de KNO-arts of het Audiologisch Centrum verreist.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Door de vragenlijst in te vullen kunt u eenvoudig uw plaatsing in één van de categorieën inzien en uw vergoeding berekenen.
 • Het audiogram van uw gehoor mag niet ouder zijn dan 12 maanden.
 • Een volledig ingevulde tevredenheidsverklaring van De Amerfoortse.
 • Een voorschrift van de KNO-arts, het Audiologisch Centrum of de huisarts bij de eerste aanpassing.
 • Bij het kiezen van een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.