Achmea
Gecontracteerd
Keuze uit 1471 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen IAK

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Prolife, FBTO, IAK, Interpolis, Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar, Zilveren Kruis (aan huis op medische indicatie) en Zilveren Kruis Restitutie

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 315,12 € 236,34 € 78,78
Categorie 2 € 410,24 € 307,68 € 102,56
Categorie 3 € 505,87 € 379,40 € 126,47
Categorie 4 € 618,97 € 464,23 € 154,74
Categorie 5 € 723,86 € 542,89 € 180,97
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires. De vergoeding zal echter alleen volledige dekking geven bij aanschaf van hoortoestellen. Bij het later aanschaffen van hoortoestelaccessoires betaalt u een kleine eigen bijdrage. U heeft recht op een vergoeding wanneer u beschikt over een audiogram niet ouder dan 9 maanden, tevredenheidsverklaring uit 2021 en een ingevulde Amsterdamse Vragenlijst.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO.

Bijbetaling vrije markt (privaat)

 • Het is bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO alleen mogelijk om te kiezen voor privaat hoortoestellen en een vergoeding te ontvangen bij medische noodzaak. Dit moet worden vastgesteld door een audioloog in een audiologisch centrum. Privaat hoortoestellen bieden de nieuwste technologie en kwalitatief het beste. Deze vallen buiten de vijf categorieën.
Bijzonderheden
 • Verzekerde betaald de volledige nota aan de dienstverlener en dient deze vervolgens zelf in bij de zorgverzekering.
 • Verzekerde betaald geen eigen risico. Verzekerde betaalt wel eigen risico bij een niet-gecontracteerde leverancier, losse oorstukjes en reparatie van uw hoortoestel.
 • Personen jonger dan 18 jaar dienen eerst naar een Audiologisch Centrum te gaan.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met een rente van 2%.
Voorschrift AC/KNO
 • Wanneer u jonger dan 18 jaar bent dient u een voorschrift te hebben van het Audiologisch Centrum.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Met de vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie inzien en de vergoeding inzien die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden.
 • Jonger dan 18 jaar een voorschrift van het Audiologisch Centrum.
 • Bij het kiezen voor een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.