Achmea
Gecontracteerd
Keuze uit 0 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen IAK

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: De Friesland, FBTO, Interpolis, Prolife, ZieZo, Zilveren Kruis en Zilveren Kruis (aan huis op medische indicatie)

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 315,12 € 236,34 € 78,78
Categorie 2 € 410,24 € 307,68 € 102,56
Categorie 3 € 505,87 € 379,40 € 126,47
Categorie 4 € 618,97 € 464,23 € 154,74
Categorie 5 € 723,86 € 542,89 € 180,97
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, Prolife en FBTO een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires.

 • TV-streamer / microfoon: maximale vergoeding van € 190,67.
  • Vergoeding is van toepassing op maximaal 1 accessoire.
  • Bijbetaling niet mogelijk.
 • Benodigd: audiogram niet ouder dan 6 maanden, tevredenheidsverklaring bijlage 6, Hoorprotocol bijlage 4 en 5.
TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, Prolife en FBTO.

Bijbetaling vrije markt hoortoestellen

 • Het is bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, Prolife en FBTO niet mogelijk om te kiezen voor vrije markt hoortoestellen.

Voorschrift AC/KNO

 • Vanaf 18 jaar en ouder is een voorschrift van een triage audicien vereist.
 • Er is geen voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Audiogram niet ouder dan 6 maanden.
 • Tevredenheidsverklaring (bijlage 6 hoorprotcol 2.0).
 • Bruikleenverklaring (bijlage 5 bruikleenovereenkomst hoorzorg Zilveren Kruis).

Bijzonderheden

 • Er is geen machtiging nodig voor de zorgverzekeraar.
 • Er is wel een machtiging nodig wanneer er zorg aan huis moet plaatsvinden op medische indicatie van de familie of huisarts.
 • Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering, dient u zelfstandig de factuur van de eigen bijdrage in bij de zorgverzekering.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,15% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,50 per hoortoestel, per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring