Achmea
Gecontracteerd
Keuze uit 0 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen De Friesland Zorgverzekeraar

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: De Friesland Zorgverzekeraar, FBTO, IAK, Interpolis, Prolife, Zilveren Kruis en Zilveren Kruis (aan huis op medische indicatie)

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 315,12 € 236,34 € 78,78
Categorie 2 € 410,24 € 307,68 € 102,56
Categorie 3 € 505,87 € 379,40 € 126,47
Categorie 4 € 618,97 € 464,23 € 154,74
Categorie 5 € 723,86 € 542,89 € 180,97
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires.  

De maximale vergoeding bedraagt: € 200,00.

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding zijn de volgende formulier vereist: audiogram dat niet ouder is dan 12 maanden, Tevredenheidsverklaring en bijlage 4 en 5 van de HOORvragenlijst. Bijbetaling is niet toegestaan. Er wordt maximaal 1 accessoire vergoedt. De vergoeding is ook van kracht wanneer u vrije markt hoortoestellen draagt.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO.

Bijbetaling vrije markt hoortoestellen

 • Het is bij Zilveren Kruis, Interpolis, De Friesland, IAK, Prolife en FBTO niet mogelijk om te kiezen voor vrije markt hoortoestellen.

Voorschrift AC/KNO

 • Vanaf 18 jaar en ouder is een voorschrift van een triage audicien vereist.
 • Er is geen voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.

Bijzonderheden

 • Er is geen machtiging nodig voor de zorgverzekeraar.
 • Er is wel een machtiging nodig wanneer er zorg aan huis moet plaatsvinden op medische indicatie van de familie of huisarts.
 • Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering, dient u zelfstandig de factuur van de eigen bijdrage in bij de zorgverzekering.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart. De premie bedraagt € 117,50 per hoortoestel voor 5 jaar.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 15,00 per maand moeten bedragen, exclusief € 5,00 administratiekosten per maand.

Benodigde formulieren

 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de HOORvragenlijst. Met de vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie inzien en de vergoeding inzien die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 12 maanden.
 • Bij het kiezen voor een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.
 • Bruikleenverklaring (bijlage 5 bruikleenovereenkomst hoorzorg Zilveren Kruis).