VGZ
Gecontracteerd
Keuze uit 2290 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Zekur

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: VGZ, Unive, Zekur, IZZ, IZA, UMC, Bewuzt, Besured, National Acedemic en Promovendum

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 652,00 € 489,00 € 163,00
Categorie 2 € 652,00 € 489,00 € 163,00
Categorie 3 € 652,00 € 489,00 € 163,00
Categorie 4 € 652,00 € 489,00 € 163,00
Categorie 5 € 652,00 € 489,00 € 163,00
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om bij VGZ, Univé, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, Promovendum, National Academic, BeSured en UMC een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires. De vergoeding is 100% en dekt het bedrag volledig. Wanneer u kiest voor privaat hoortoestellen vervalt uw recht op vergoeding niet. U heeft recht op een vergoeding wanneer u beschikt over een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden en een tevredenheidsverklaring uit 2021.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: VGZ, Univé, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, Promovendum, National Academic, BeSure en UMC. 

Bijbetaling vrije markt (privaat)

 • Het is bij VGZ, Univé, IZZ, IZA, Zekur, Bewuzt, Promovendum, National Academic, BeSured en UMC niet mogelijk om te kiezen voor privaat hoortoestellen. Dit zijn hoortoestellen met de nieuwste technologie en kwalitatief het beste. Deze vallen buiten de vijf categorieën. U kunt voor de privaat hoortoestellen geen vergoeding ontvangen en het overige bedrag betalen via een eigen bijdrage.
 • Heeft u een restitutiepolis bij een van de bovengenoemde zorgverzekeraars? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een vergoeding op privaat hoortoestellen. Het overige bedrag kan u via een eigen bijdrage betalen.
Bijzonderheden
 • Er is geen machtiging nodig.
 • U moet zelfstandig uw rekening indienen van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar om in aamerking te komen voor een aanvullende vergoeding.
 • Verzekerde betaalt het eigen risico van € 385,-. Kosten boven het eigen risico worden vergoed door de verzekeraar.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met een rente van 2%.
Voorschrift AC/KNO
 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts.
 • Als u tussen de 18 en 67 jaar bent dient u alleen een voorschrift te hebben bij de eerste aanpassing van het hoortoestel.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Met de vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie inzien en de vergoeding inzien die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden.
 • Een Eigen Tevredenheidsverklaring van 2021.
 • Bij een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.