ONVZ
Gecontracteerd
Keuze uit 742 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen ONVZ Zorgverzekeraars

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: ONVZ Zorgverzekeraars, PNO Zorg en VVAA zorgverzekering

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 705,00 € 528,75 € 176,25
Categorie 2 € 705,00 € 528,75 € 176,25
Categorie 3 € 705,00 € 528,75 € 176,25
Categorie 4 € 705,00 € 528,75 € 176,25
Categorie 5 € 705,00 € 528,75 € 176,25
Bijbetalen
Aanvullende pakket
OptiFit € 200,00 2
TopFit € 500,00 2
SuperFit € 1.000,00 2
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Het is mogelijk om een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires. De vergoeding dekt het niet het volledige aankoopbedrag. Een kleine eigen bijdrage is vaak vereist. U heeft recht op een vergoeding op hoortoestelaccessoires met een audiogram niet ouder dan 6 maanden, voorschrift van de HA/KNO/AC en een tevredenheidsverklaring uit 2021.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: ONVZ, PNO en VVAA. 

Bijbetaling vrije markt (privaat)

 • Het is bij ONVZ, PNO en VVAA mogelijk om te kiezen voor privaat hoortoestellen. Dit zijn hoortoestellen met de nieuwste technologie en kwalitatief het beste. Deze vallen buiten de vijf categorieën.
 • U kunt voor de privaat hoortoestellen een vergoeding ontvangen en het overige bedrag betalen via een eigen bijdrage.
 • Om in aanmerking te komen voor de vergoeding op privaat hoortoestellen moet u beschikken over een tevredenheidsverklaring van ONVZ en eerder gecategoriseerde hoortoestellen hebben geprobeerd, tenzij u voorheen al privaat hoortoestellen heeft gedragen. De vergoeding hiervoor wordt gebaseerd op de uitslag van de Amsterdamse Vragenlijst.
Bijzonderheden
 • Wij zijn erkent door ONVZ, PNO en VVAA om aanpassingen van hoortoestellen aan huis te verzorgen.
 • Er is geen machtiging nodig.
 • U moet zelfstandig uw rekening indienen van de eigen bijdrage bij uw zorgverzekeraar om in aamerking te komen voor een aanvullende vergoeding.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met een rente van 2%.
Voorschrift AC/KNO
 • Bij ouderdomsslechthorendheid heeft u geen voorschrift nodig en mag u direct naar de audicien.
 • In andere situaties moet u beschikken over een voorschrift van de KNO-arts of een audiologisch centrum bij eerste aanschaf. Het audiogram mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • Er is geen voorschrift nodig wanneer u voor de tweede keer nieuwe hoortoestellen aan wil schaffen.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Met de vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie inzien en de vergoeding inzien die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden.
 • Een Eigen Tevredenheidsverklaring van ONVZ.
 • Bij een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart nodig.