Menzis
Gecontracteerd
Keuze uit 576 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Anderzorg

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Menzis, Anderzorg en Hema

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 450,00 € 337,50 € 112,50
Categorie 2 € 502,00 € 376,50 € 125,50
Categorie 3 € 542,00 € 406,50 € 135,50
Categorie 4 € 698,00 € 523,50 € 174,50
Categorie 5 € 794,00 € 595,50 € 198,50
Bijbetalen
Vergoeding accessoires

Bij Menzis, AnderZorg en Hema is het mogelijk om een vergoeding van 75% te ontvangen op hoortoestelaccessoires. U heeft recht op een vergoeding wanneer u beschikt over een offerte van uw hoortoestellen en zelfstandig een machting aanvraagd bij eerdergenoemde zorgverzekeraars.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aamerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld hoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in onderstaand schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: Menzis, AnderZorg en Hema.

Bijbetaling hogere categorie en vrije markt (privaat)

 • Het is bij Menzis, AnderZorg en Hema niet mogelijk om te kiezen voor vrije markt hoortoestellen, een vergoeding te ontvangen en de rest bij te betalen. De vrije markt hoortoestellen zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Zij vallen buiten de vijf categorieën.
 • Het is wel mogelijk om bij Menzis te kiezen voor een bijbetaling naar een hogere categorie. Wanneer u geïndiceerd bent voor categorie 3 kunt u dus wel kiezen voor categorie 5 hoortoestellen. Het verschil tussen de prijs van categorie 3 en categorie 5 betaalt u dan extra bij.

Bijzonderheden

 • Indien u bij Menzis verzekerd bent moet u zelfstandig een machtiging aanvragen bij de zorgverzekeraar.
 • U moet bij Menzis de vergoeding op hoortoestellen zelfstandig aanvragen. Het bedrag kan bij Menzis helaas niet direct gedeclareerd worden.
 • U betaald als verzekerde eigen risico.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen exclusief 2% rente.
Voorschrift KNO/AC
 • U heeft geen voorschrift nodig van de KNO-arts of het Audiologisch Centrum bij het aanschaffen van hoortoestellen.
 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar dient u een voorschrift te hebben van het Audiologisch Centrum.
 • Als u ouder bent dan 67 jaar, kunt u de aanvraag voor hoortoestellen via een Triage Audicien laten verlopen. Deze audicien beoordeelt of u in aanmerking komt voor een hoortoestel.
 • Bent u tussen de 18 en 67 jaar en u recht heeft op nieuwe hoortoestellen kunt u het traject via een Triage Audicien laten verlopen.
 • In alle andere overige situaties dient u een voorschrift te hebben vanuit de KNO-arts.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Door de vragenlijst in te vullen kunt u eenvoudig uw categorie inzien en de vergoeding berekenen die voor u van toepassing is.
 • Beschikking over een audiogram van een recent afgenomen gehoortest.
 • Een ingevulde tevredenheidsverklaring.
 • Een voorschrift van het Audiologisch Centrum, wanneer u jonger bent dan 18 jaar. Indien u ouder dan 67 jaar bent heeft u kunt u het traject via een Triage Audicien laten lopen.
 • Indien u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een AXI-Plan verzekeringskaart.