EUCARE
Gecontracteerd
Keuze uit 0 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen Aevitea

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: Aevitea en Care4Life

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 474,13 € 355,60 € 118,53
Categorie 2 € 524,48 € 393,36 € 131,12
Categorie 3 € 566,44 € 424,83 € 141,61
Categorie 4 € 730,08 € 547,56 € 182,52
Categorie 5 € 830,78 € 623,09 € 207,69
Bijbetalen
Aanvullende pakketen
Ruim € 250,00 totaal maximaal*
Populair € 125,00 totaal maximaal*
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij Aevitae en Care4Life is het mogelijk om een vergoeding te ontvangen op hoortoestelaccessoires.

 • TV-streamer / microfoon: maximale vergoeding van € 204,55.
  • Bijbetaling mogelijk.
 • Sennheiser: maximale vergoeding € 183,57.
  • Bijbetaling mogelijk.
 • Benodigd: audiogram maximaal 6 maanden oud, triage audicien, tevredenheidsverklaring Hoorprotocol, bijlage 4 en 5 Hoorprotocol.
TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: Aevitae en Care4Life.

Bijbetaling vrije markt (privaat)

 • Het is mogelijk om te kiezen voor privaat hoortoestellen. Dit zijn hoortoestellen met de nieuwste technologie en kwalitatief het beste. Deze vallen buiten de vijf categorieën.

Voorschrift AC/KNO

 • Tot 18 jaar oud is een voorschrift van het Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het betreft de eerste aanschaf, dan is een voorschrift van de KNO-arts of Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar heeft u geen voorschrift nodig.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 6 maanden.
 • Een ingevulde tevredenheidsverklaring (bijlage 6 hoorprotocol 2.0).

Bijzonderheden

 • U hoeft bij ons geen machtiging aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. Ook niet wanneer u kiest voor privaat hoortoestellen.
 • Om in aanmerking te komen voor een aanvullende vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, dient u zelfstandig de factuur in te dienen bij de zorgverzekeraar.
 • Bijbetaling voor een vergeoding op privaat hoortoestellen en accessoires is toegestaan.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,45% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,50 per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring