DSW
Gecontracteerd
Keuze uit 771 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen InTwente

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: DSW, Stad Holland verzekeraar en InTwente

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 472,00 € 354,00 € 118,00
Categorie 2 € 524,00 € 393,00 € 131,00
Categorie 3 € 636,00 € 477,00 € 159,00
Categorie 4 € 810,00 € 607,50 € 202,50
Categorie 5 € 978,00 € 733,50 € 244,50
Bijbetalen
Aanvullende pakket
AV-Top € 250,00 2
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij DSW, StadHolland en InTwente is het mogelijk om een gedeeltelijke vergoeding op hoortoestelaccessoires te ontvangen. Bij aanschaf van een accessoire dient een kleine eigen bijdrage te worden betaald. U heeft recht op een vergoeding wanneer u een machtiging bij één van eerdergenoemde zorgverzekeraars aanvraagd, een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden heeft en een tevredenheidsverklaring uit 2021. De accessoires zijn gebonden aan hetzelfde merk van uw hoortoestellen.

TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: DSW, StadHolland of InTwente. 

Bijbetaling vrije markt (privaat)

 • Het is bij DSW, StadHolland en InTwente mogelijk om een vergoeding te ontvangen op privaat hoortoestellen en vervolgens het resterende bedrag via een eigen bijdrage te betalen.
 • Voor een bijbetaling op privaat hoortoestellen moet u eerst ten minste twee (sets) hoortoestellen geprobeerd hebben uit één van de vijf categorieën. Als deze hoortoestellen uw gehoorprobleem niet oplossen kun u een schriftelijke verklaring indienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u een machtiging aanvragen bij DSW, StadHolland of InTwente om hoortoestellen uit de vrije markt te kiezen.
 • U krijgt uw vergoeding op basis van het resultaat van de ingevulde Amsterdamse Vragenlijst.
Bijzonderheden
 • U dient een machtiging te hebben, wanneer u kiest voor hoortoestellen uit categorie 4 en 5 maar ook bij privaat hoortoestellen. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding bij privaat hoortoestellen, als u voorheen gecategoriseerde hoortoestellen heeft geprobeerd en deze niet uw gehoorproblemen oplossen.
 • Het is toegestaan om op uw vergoeding op privaat hoortoestellen en hoortoestelaccessoires het resterende bedrag bij te betalen via een eigen bijdrage.
 • Wij zijn erkent door DSW, StadHolland en InTwente voor aanpassingen aan huis.
 • U moet zelfstandig uw factuur betreft de eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen.
 • Vergoeding uit de basisverzekering tellen mee voor uw eigen risico.
 • Wanneer u zichzelf wil beschermen tegen diefstal of andere vervelende omstandigheden die betrekking hebben op uw hoortoestellen, kunt u kiezen voor een hoortoestelverzekering. Wanneer u kiest voor een hoortoestelverzekering heeft u een benodigd formulier nodig, namelijk het AXI-Plan verzekeringskaart.
 • Wanneer u over gaat tot aanschaf van uw nieuwe hoortoestellen en u liever gebruik maakt van een betalingsregeling in plaats van een directe volledige betaling, dan kun u bij kiezen om het totale bedrag over maximaal 8 maanden te verdelen. Elke aflossing via de betalingsregeling zal minimaal € 50,00 per maand moeten bedragen met een rente van 2%.
Voorschrift AC/KNO
 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar bent u verplicht een voorschrift te hebben van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts voor een vergoeding op hoortoestellen. Daarnaast heeft de verzekerde een AVL nodig (indien van toepassing), tevredenheidsverklaring en een offerte.
 • Wanneer u tussen de 18 en 67 jaar bent heeft u een voorschrift nodig van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts, AVL, tevredenheidsverklaring en een offerte bij de eerste aanpassing van het hoortoestel.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar, is een verwijzing nodig vanuit een triage audicien door middel van een audiogram, AVL, tevredenheidsverklaring en een offerte.
 • Voor herhaling (opnieuw verkrijgen van het hoortoestel) heeft de verzekerde dezelfde als bovenstaande verwijzingen nodig.
Benodigde formulieren
 • Uw categorie en vergoeding berekenen via de Amsterdamse Vragenlijst. Via deze vragenlijst kunt u uw ingedeelde categorie zien en de vergoeding berekenen die voor u van toepassing is.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden.
 • Een tevredenheidsverklaring vanuit DSW.
 • Kiest u voor een hoortoestelverzekering dan moet u beschikken over een AXI-Plan verzekeringskaart.