DSW
Gecontracteerd
Keuze uit 0 hoortoestellen

Vergoedingen hoortoestellen InTwente

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen, eigen bijdrage, bijzonderheden en verplichte formulieren die u nodig hebt voor het aanschaffen van hoortoestellen bij de zorgverzekeringen: DSW, InTwente en Stad Holland

Prijs zorgverzekeraar Vergoeding zorgverzekeraar Te betalen Eigen bijdrage
Categorieën
Categorie 1 € 475,00 € 356,25 € 118,75
Categorie 2 € 550,00 € 412,50 € 137,50
Categorie 3 € 645,00 € 483,75 € 161,25
Categorie 4 € 810,00 € 607,50 € 202,50
Categorie 5 € 978,00 € 733,50 € 244,50
Bijbetalen
Aanvullende pakketen
AV-Top € 250,00 totaal maximaal*
*
De aanvullende vergoeding zal nooit hoger zijn dan de eigen bijdrage die geldt voor de geindiceerde categorie.
Vergoeding accessoires

Bij DSW en haar zorgverzekeringen heeft u recht op 1 accessoire met vergoeding. U heeft ook recht op de vergoeding bij aanschaf van vrije markt hoortoestellen.

 • Streamer accessoires: vaste vergoeding van € 210,00.
  • Bijbetaling is toegestaan.
TV hulpmiddelen Geen producten beschikbaar
Afstandbediening Geen producten beschikbaar
Mircofoon Geen producten beschikbaar
Telefonie Geen producten beschikbaar

Wanneer komt u in aanmerking voor een vergoeding op hoortoestellen?

 • Wanneer u in de afgelopen 5 jaar geen hoortoestellen heeft gedeclareerd en een gemiddeld gehoorverlies heeft van minimaal 35dB, dan komt u in aanmerking voor onderstaande vergoedingen uit de basisverzekering.
 • Bekijk de vergoedingen in het onderstaande schema. Dit zijn de vergoedingen die voor u gelden, indien u verzekerd bent bij: DSW, StadHolland of InTwente. 

Bijbetaling vrije markt (privaat) hoortoestellen

 • Het is bij DSW, StadHolland en InTwente mogelijk om een vergoeding te ontvangen op vrije markt hoortoestellen.
 • Voor een bijbetaling op privaat hoortoestellen moet u eerst twee hoortoestellen uit één van de vijf categorieën geprobeerd hebben. Als deze hoortoestellen uw gehoorprobleem niet oplossen, is het mogelijk om een schriftelijke verklaring in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u een machtiging aanvragen bij DSW, StadHolland of InTwente om hoortoestellen uit de vrije markt te kiezen.
 • U krijgt uw vergoeding op basis van het resultaat van de ingevulde HOORvragenlijst.

Voorschrift AC/KNO

 • Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum vereist.
 • Wanneer u tussen de 18-67 jaar oud bent en het betreft de eerste aanschaf, is een voorschrift van het Audiologisch Centrum of de KNO-arts vereist.
 • Wanneer u ouder bent dan 67 jaar, is er geen voorschrift vereist.
 • Voor accessoires is een voorschrift van het Audiologisch Centrum, KNO-arts of triage audicien vereist.

Benodigde formulieren

 • Een ingevulde HOORvragenlijst. Deze vragenlijst berekent uw categorie en vergoeding voor de hoortoestellen.
 • Een audiogram dat niet ouder is dan 12 maanden.
 • Bijbetalingsformulier gehoorhulpmiddelen DSW (voor vrije markt hoortoestellen).
 • Voorschrift KNO-arts/Audiologisch Centrum, indien vereist.

Bijzonderheden

 • Er is geen machtiging nodig, wanneer u kiest voor hoortoestellen uit de categorieën.
 • U heeft een machtiging nodig, wanneer u kiest voor vrije markt hoortoestellen. U komt alleen in aanmerking voor een vergoeding op vrije markt hoortoestellen, als u voorheen hoortoestellen uit de categorieën heeft geprobeerd en deze uw gehoorproblemen niet hebben kunnen oplossen.
 • U moet zelfstandig uw factuur betreft de eigen bijdrage indienen bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor de aanvullende vergoedingen.

Hoortoestelverzekering Synck

 • Een verzekering speciaal voor uw hoortoestellen. De verzekering beschermt uw hoortoestellen tegen diefstal en verlies.
 • Het is mogelijk om uw hoortoestellen te verzekeren tijdens de proefperiode. De premie voor deze verzekering bedraagt: € 19,50 per hoortoestel en € 9,00 administratiekosten per polis.
 • De reguliere hoortoestelverzekering heeft een premie van 3,65% van de aanschafwaarde met een minimum van € 39,00 per jaar.

Betalingsregeling

 • Het is mogelijk om te kiezen voor een betalingsregeling, via Infomedics. De betelingsregeling bedraagt maximaal 5 maanden met een minimum aflosbedrag van € 20,00 per maand. U betaalt geen rente of extra kosten.
 • Benodigd formulier: Infomedics Verklaring